ProFútbolAnalytics

ProFútbolAnalytics je celosvětový program pro analýzu a zlepšení fotbalových dovedností mladých hráčů

 • ProFútbolAnalytics poskytuje analýzu, srovnávání a tím i základ pro zlepšování fyzických schopností a technických fotbalových dovedností mladých hráčů.
 • Díky porovnání s rozsáhlou fotbalovou databází dokáže odhalit silné a slabé stránky hráčů, vyhodnocovat jejich zlepšení a identifikovat oblasti pro individuální trénink.
 • Program je kombinací 6 testů fyzických schopností klíčových pro fotbal a 4 testů nejdůležitějších fotbalových dovedností.
 • ProFútbolAnalytics je určený pro fotbalové kluby / fotbalové kempy / fotbalové akademie / fotbalové svazy, které se chtějí rozhodovat analyticky, na základě objektivních dat, a zefektivnit tak své tréninkové přístupy.

 Proč zvolit ProFútbolAnalytics?

Chcete znát skutečnou fyzickou a technickou připravenost vašich mladých fotbalistů
Chcete mít k dispozici objektivní data
Chcete dosáhnout lepších výsledků
Chcete zefektivnit tréninkové metody

 ProFútbolAnalytics Metodika od Tomáše Ujfalušiho
Výstupem jsou individuální reporty

Pro hráče

Report fyzických schopností + Report technických dovedností

Analýza silných a slabých stránek na základě porovnání s vrstevníky – percentil pro každou fyzickou schopnost a technickou dovednost

Celkové score hráče pro fyzické schopnosti a technické dovednosti

Identifikace oblastí pro zlepšení

 

Pro klub / akademii / svaz 

Detailní klubový report

Detailní seznam hráčů s výsledky a silnými/slabými stránkami a score fyzických a technických dovedností
Indexy dle stáří hráčů – průměrný percentil skupin dle věku hráčů - score fyzických schopností a technických dovedností dle věku hráčů
Klubový index – průměrný percentil všech hráčů klubu – score fyzických schopností a technických dovedností za klub

 

Pro svaz / asociaci

Shrnující analýza

Porovnání všech testování klubů/akademií – žebříček klubů dle fyzických schopností, žebříček klubů dle technických dovedností a celkový žebříček
Vyhodnocení celkového zlepšení jednotlivých klubů a pak celkem jednotlivé schopnosti / dovednostiProFútbolAnalytics Reporty

 

 
BENEFITY ProFútbolAnalytics

Pro hráče/rodiče

Identifikace silných a slabých stránek hráče a tím i oblasti pro individuální trénink.

Pro trenéry

Informace založené na analytických datech o fyzické a technické připravenosti hráčů a jejich vývoji; základ pro tvorbu individuálních tréninkových plánů.

Pro svazy

Srovnání úrovně fyzických schopností a technických dovedností v rámci regionálních akademií a klubů. Sledování progresu hráčů/klubů, možnosti práce s daty pro pokročilé analýzy, zvýšení PR.Ukázka ProFútbolAnalytics AnalýzyRegistrace klubu

Testování ProFútbolAnalytics pro kluby

ProFútbolAnalytics analýzu je možno realizovat přímo ve vašem fotbalovém klubu.

Co klub získá?

 • pro každého hráče Report fyzických schopností a Report technických dovedností
 • Klubový report z výstupy za celý oddíl a jednotlivé testované kategorie
 • ProFútbolAnalytics zajistí pomůcky na testování a sestaví jednotlivé disciplíny
 • ProFútbolAnalytics zajistí školení trenérů a supervizi
 • ProFútbolAnalytics zajistí zpracování výsledků v software a zaslání pdf výstupů
 • Klub zajistí sportoviště a tým trenérů

OBJEDNÁVEJTE ZDERegistrace hráče

Testování ProFútbolAnalytics pro hráče

Analýzu ProFútbolAnalytics můžete také získat na 3h eventu ProFútbolAnalytics, který se koná na nejrůznějších místech v České Republice. Hráči absolvují s trenéry ProFútbolAnalytics všech 10 testů (fyzické i technické) a po skončení eventu okamžitě obdrží Report fyzických schopností a Report technických dovedností. Určeno pro hráče ve věku 6 -17 let. 

Co za to získáte?

 • Report fyzických schopností
 • Report technických dovedností
 • 3 hodiny fotbalového tréninku za supervize zkušených trenérů

OBJEDNÁVEJTE ZDE